SOS Wioski Dziecięce rozszerzają sieć Centrów Specjalistycznych. Otwarto nową placówkę w Laskach pod Warszawą