„Nie dla wszystkich dzieci święta brzmią tak samo”  – świąteczny apel o pomoc dla podopiecznych SOS Wiosek Dziecięcych