Ślepa Uliczka Polskiej Psychiatrii. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce mierzy się z nią na co dzień