10 000 posiłków trafi do potrzebujących dzieci w ramach akcji „Czyste pomaganie”