Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce rozpoczyna pomoc dzieciom w Zimbabwe