100 dzieci z sierocińca z Kijowa już w Polsce. Kolejna grupa w drodze