Akcja honorowego krwiodawstwa na terenie Domu Młodzieży SOS