Wznowiono działania Programu Umacniania Rodziny „SOS Rodzinie” w Kraśniku