Potrzeby humanitarne osób poszkodowanych, w tym dzieci, są krytyczne