W Światowy Dzień FAS Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce przestrzega kobiety w ciąży przed nieuleczalnymi skutkami picia alkoholu